Kokybė

Įmonės atitiktis kokybės vadybos sistemai LST EN ISO 9001:2008 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemai LST EN ISO 14001:2005 įvertinta VŠĮ LST Sert ir Lietuvos Nacionalinio Akreditacijos biūro atitikties sertifikatais Nr. 9000-444 ir Nr.14000-130.