Kokybė

Įmonės atitiktis kokybės vadybos sistemai LST EN ISO 9001:2015 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemai LST EN ISO 14001:2015 įvertinta VŠĮ LST Sert ir Lietuvos Nacionalinio Akreditacijos biūro atitikties sertifikatais Nr. 9000-444A ir Nr.14000-130A.